JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS JOMAS:

Zvērinātu advokātu birojs "Neimane & partners" specializējas juridiskās palīdzības sniegšanā  kā Latvijas Republikas jurisdikcijā, tā arī starptautiskajās lietās.

Krimināltiesības

Biroja advokāti sniedz kvalitatīvu juridisko palīdzību un aizstāvību: cietušajiem, aizturētajiem, aizdomās turētajiem un/vai apsūdzētajiem, lieciniekiem, juridiskām personām procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, nodrošina kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvību, kā arī sniedz juridisko palīdzību un nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Starptautiskās krimināltiesības

Biroja advokāti sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem sniedz kvalitatīvu juridisko palīdzību un aizstāvību: cietušajiem, aizturētajiem, aizdomās turētajiem un/vai apsūdzētajiem, lieciniekiem, juridiskām personām procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, nodrošina kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvību, kā arī sniedz juridisko palīdzību un nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Tiesvedība civiltiesībās

Biroja advokāti nodrošina klientu pārstāvību civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās.

Datu aizsardzība (GDPR)

Biroja advokāti konsultē par visiem vispārējas datu aizsardzības regulas (GDPR) jautājumiem, tajā skaitā, personas datu drošības pasākumu ieviešanu, personas datu apstrādes noteikumu un privātuma politikas izstrādi, personas datu apstrādes reģistra izveidi, personas datu apstrādes novērtējuma sagatavošanu un izstrādā pasākumu (rīcības) plānu konstatēto neatbilstību novēršanai.

Administratīvās tiesības

Biroja juristi sniedz juridisko palīdzību klientiem administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos. Sagatavo dažāda rakstura procesuālos dokumentus.

Banku tiesības

Biroja komanda strādā banku un finanšu sektorā, konsultē banku klientus saistību refinansēšanas jautājumos, infrastruktūras un nekustamā īpašuma finansēšanas darījumos, nodrošina nepieciešamās dokumentācijas izstrādi

Maksātnespēja un restrukturizācija

Biroja komanda specializējas maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības jautājumos, t.sk., tiesiskās aizsardzības procesa plānu, maksātnespējas pieteikumu, saistību dzēšanas plānu un kreditoru prasījumu sagatavošanā. Sniedz biroja klientiem juridisko palīdzību visās maksātnespējas procesa stadijās, pārstāv strīdos ar maksātnespējas administratoriem, kreditoru sapulcēs. Identificē maksātnespējas procesā apstrīdamos darījumus un valdes locekļu atbildību par zaudējumu nodarīšanu.

Komerctiesības

Biroja juristi sniedz juridisko palīdzību komersantu dibināšanā, reģistrēšanā un dažādās izmaiņu veikšanas stadijās. Konsultācijas dažādos komercdarījumu jautājumos.