Administratīvās tiesības

Biroja komanda pārstāv klientus dažādās administratīvā procesa, tostarp administratīvo pārkāpumu,  lietās, nodrošinot juridiskās palīdzības sniegšanu administratīvā procesa dalībniekiem nepieciešamo procesuālo dokumentu sagatavošanā. Biroja komanda sniedz palīdzību administratīvā procesa lietās saistībā ar valsts iestādēm.