Juridisko atzinumu sagatavošana 

Viens no Biroja darbības virzieniem – juridisko atzinumu sagatavošana un sniegšana klientiem ar mērķi sniegt aptverošos, kvalitatīvus un juridiski pamatotus skaidrojumus uz dažādajiem klientu sagatavotajiem jautājumiem. Biroja komanda spēj sniegt klientiem kompetentus skaidrojumus dažādos jautājumos, tostarp NILLTPFN jomas ietvaros, komerctiesībās, krimināltiesībās, dažādos civiltiesību jautājumos. Šādi juridiskie atzinumi bieži vien tiek izmantoti arī kā papildu materiāli gan dažādos tiesvedības procesos, gan sadarbojoties ar dažādām valsts un privātajām iestādēm, rodoties neskaidrībām kādā konkrētā ar lietu saistītā jautājumā.