Komerctiesības

Biroja komanda sniedz pilna apmēra juridisko palīdzību klientiem dažādos jautājumos saistība ar uzņēmumu dibināšanu un reģistrēšanu, sniedz palīdzību, veicot un piesakot reģistrācijai dažādas izmaiņas uzņēmumos. Minētās palīdzības ietvaros Birojs nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Komerclikuma un citu normatīvo aktu prasībām, to pienācīgu noformēšanu un iesniegšanu, tai skaitā nodrošina nepieciešamo komunikāciju ar Uzņēmumu reģistru un citām valsts iestādēm. Biroja komanda sniedz konsultācijas arī dažāda mēroga komercdarījumos saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, uzņēmuma kapitāla daļu/akciju iegādi, uzņēmumu reorganizāciju un likvidāciju.