Krimināltiesības

Biroja advokāti nodrošina augstas klases juridiskās palīdzības sniegšanu aizturētajiem, aizdomās turamajiem, apsūdzētajiem, cietušajiem un lieciniekiem, tostarp arī juridiskām personām. Juridiskās palīdzības ietvaros Biroja advokāti sniedz palīdzību piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanā, nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.  Biroja komandai ir pieredze arī juridiskās palīdzības sniegšanā dažādās ekonomisko noziegumu lietās. Biroja klientiem tiek nodrošinātas konsultācijas arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos (atbilstoši NILLTPFN likumam) un jautājumos par starptautisko sankciju piemērošanu.