Tiesvedība

Lai pārstāvētu klientu dažādos tiesvedības procesos, svarīgākais ir pārzināt pašu lietas būtību, kā arī izprast lietā esošos materiālus. Biroja komandai ir plaša pieredze klientu pārstāvībā dažādos tiesvedības procesos, tai skaitā civilprocesos, kriminālprocesos, administratīvajos procesos, kā arī starptautiskajos tiesvedības procesos, tostarp nodrošinot pārstāvību un sagatavojot dažādu tiesvedības dokumentāciju Eiropas Cilvēktiesību tiesai.