Banku tiesības

Biroja komanda sniedz palīdzību klientiem gan attiecībās ar dažādām kredītiestādēm, galvenokārt bankām, gan attiecībās ar  citām finanšu iestādēm. Juridiskās palīdzības ietvaros Biroja komanda sniedz konsultācijas klientiem saistībā ar dažādiem banku piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp kreditēšanu, hipotekāro kreditēšanu (un ar citiem nekustamā īpašuma finansēšanas jautājumiem), sniedz konsultācijas kredītu apvienošanas, refinansēšanas un restrukturizēšanas jautājumos, kā arī nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Biroja komanda nodrošina palīdzības sniegšanu klientiem attiecībās ar finanšu sektora uzraugošajām iestādēm, tostarp ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Valsts ieņēmumu dienestu.