JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS JOMAS:

Zvērinātu advokātu birojs "Neimane & Partners" specializējas juridiskās palīdzības sniegšanā  kā Latvijas Republikas jurisdikcijā, tā arī starptautiskajās lietās.

Krimināltiesības

Biroja advokāti sniedz kvalitatīvu juridisko palīdzību un aizstāvību: cietušajiem, aizturētajiem, aizdomās turētajiem un/vai apsūdzētajiem, lieciniekiem, juridiskām personām procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, nodrošina kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvību, kā arī sniedz juridisko palīdzību un nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Starptautiskās krimināltiesības

Biroja advokāti sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem sniedz kvalitatīvu juridisko palīdzību un aizstāvību: cietušajiem, aizturētajiem, aizdomās turētajiem un/vai apsūdzētajiem, lieciniekiem, juridiskām personām procesos par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu, nodrošina kriminālprocesā aizskarto mantas īpašnieku pārstāvību, kā arī sniedz juridisko palīdzību un nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Tiesvedība civiltiesībās

Biroja advokāti nodrošina klientu pārstāvību civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās.

Administratīvās tiesības

Biroja juristi sniedz juridisko palīdzību klientiem administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos. Sagatavo dažāda rakstura procesuālos dokumentus.

Banku tiesības

Biroja komanda strādā banku un finanšu sektorā, konsultē banku klientus saistību refinansēšanas jautājumos, infrastruktūras un nekustamā īpašuma finansēšanas darījumos, nodrošina nepieciešamās dokumentācijas izstrādi

Komerctiesības

Biroja juristi sniedz juridisko palīdzību komersantu dibināšanā, reģistrēšanā un dažādās izmaiņu veikšanas stadijās. Konsultācijas dažādos komercdarījumu jautājumos.