PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU APSTRĀDES POLITIKA

Privātuma politikā (turpmāk – Politika) Jūs atradīstiet informāciju par to, kā Zvērinātu advokātu birojs “Neimane & Partners” (turpmāk – mēs vai Birojs) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, Jums izmantojot mūsu tīmekļa vietnē http://www.neimanepartners.com/ pieejamos pakalpojumus vai jebkurus citus biroja piedāvātos pakalpojumus.

Visa iesniegtā informācija, kas attiecas uz esošajiem, potenciālajiem un bijušajiem klientiem, viņu filiālēm un saistītajām personām, ir konfidenciāla.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus. Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši šai Politikai un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679.

DATU PĀRZINIS

Datu pārzinis ir tas, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Šajā gadījumā tas ir Zvērinātu advokātu birojs “Neimane & Partners”. Kontaktinformācija pieejama šeit: https://www.neimanepartners.com/kontakti/.

VĀKTIE UN IZMANTOTIE DATI

Birojs var iegūt un apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds; personas kods (un/vai dzimšanas datums); kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese, pilsonība, informācija par personai piederošajiem īpašumiem un mantu, personas atrašanos laulībā, personas noslēgtajiem līgumiem un tiesiskajām attiecībām ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, sodāmību un citi dati, kuri nepieciešami personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Personas dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem mērķiem:


Personas dati tiek glabāti un apstrādāti, kamēr pastāv vismaz viens no kritērijiem:

Dati tiek uzglabāti visīsāko iespējamo laika posmu un tiek pārskatīti ik pēc 12 mēnešiem, un tiek dzēsti, ja vairs nav nepieciešami.

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Personas datu apstrāde tiek veikta:

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Persona jebkurā laikā var izmantot šādas tiesības:

Sniedzot pakalpojumus, var iestāties apstākļi, kuros normatīvo aktu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi aizliedz izpaust vai dzēst datus, kas tiek glabāti vai apstrādāti. Šīs prasības var liegt izmantot citas datu subjekta tiesības.

PERSONAS DATU SNIEGŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS UN TREŠAJĀM PERSONĀM

Primāri personas dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Tomēr var rasties vajadzība personas datus nodot un uzglabāt ārpus šīm teritorijām.


Sniedzot pakalpojumus, var rasties nepieciešamība nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

Ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai mēs informējam par personas datu apstrādes detaļām atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantam.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Ja Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Birojs var apstrādāt apmeklētāja IP adreses, tīkla un atrašanās vietas datus, ja apmeklētājs tos norāda. Dati tiek apkopoti, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas.  Sīkdatnes ir paredzētas vietnes efektīvas un drošas darbības nodrošināšanai un Jūsu ieradumu analīzei, lai padarītu vietnes darbību ērtu, efektīvu un Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt http://www.youronlinechoices.com/. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Politikā var tikt veiktas izmaiņas, un jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected].